Vedení účetnictví SVJ

Vážení návštěvníci z řad společenství vlastníků jednotek. Rádi bychom Vám nabídli své služby v oblasti vedení účetnictví a administrativní správy SVJ. Naše nabídka vychází vstříc všem SVJ, která chtějí mít v pořádku své účetnictví a dostát všem zákonným požadavkům na vedení účetnictví. Vycházíme vstříc také všem členům SVJ (vlastníkům bytů), kteří chtějí mít dobrý přehled o hospodaření svého SVJ, o stavu „fondu oprav“ a o celkovém finančním zdraví SVJ. Tyto informace mohou být důležité při žádostech o úvěr na rekonstrukce domu apod.

Podle současné právní úpravy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je povinností SVJ vést podvojné účetnictví (dnes nazýváno jen „účetnictví“). Pokud nejste spokojeni se současnou správou svého účetnictví, nebo pokud si nejste jisti, zda vedete účetnictví správně, pak je tato nabídka určena právě Vám. Nebojte se změnit současnou situaci, naše spolupráce pro Vás může být tím správným řešením. Spoluprací s námi získáte zkušenosti účetní s dlouholetou praxí a tím i jistotu, že bude Vaše účetnictví vedeno správně.

Při naší práci v maximální možné míře využíváme elektronickou komunikaci. Šetříme tím Váš i náš čas. Výpisy z účtu a účetní doklady je možné zasílat naskenované, popř. poštou. Pravidelný osobní kontakt je možný v rámci Moravskoslezského kraje a Prahy, v ostatních částech republiky upřednostňujeme elektronický styk s tím, že osobní kontakt uskutečníme dle dohody.

Nabízené služby:

 • Rekonstrukce účetnictví za minulá období

Vedení účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na „fondu oprav“
 • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje
 • poradenství v oblasti účetnictví SVJ

Oblast administrativní správy

 • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
 • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracování oznámení o výši čerpání „fondu oprav“ za uplynulé účetní období
 • v případě zájmu ze strany SVJ příprava příkazů k úhradě z bankovního účtu SVJ
 • v případě zájmu ze strany SVJ zastupování SVJ při jednání s Českou poštou týkající se služby SIPO

Zaujala Vás naše nabídka? Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.

NAVRCHOLU.cz