Prezenční kurz Vedení účetnictví SVJ pro laiky

Tento kurz je zvlášť vhodný pro malá a střední SVJ, u kterých není velký pohyb účetních dokladů a je pro ně finančně náročné platit si profesionální účetní firmu.

Délka kurzu: 2 dny, 14 hodin výuky

Cena: 15.000,- Kč lektorné

Místo konání: u objednatele kurzu, nebo v prostorách naší společnosti

Vstupní předpoklady: znalost práce na PC (MS Office)

Program:

  • seznámení se základní legislativou (zákon o účetnictví, vyhláška 504/2002 Sb., účetní standardy, zákon o vlastnictví bytů) – materiály k tomu –stručně
  • Základní principy v účetnictví s ohledem na účtování SVJ
  • Specifika účtování SVJ
  • Výuka nejběžnějších účetních případů SVJ – praktická cvičení na konkrétních datech (předpisy a platby záloh na služby a správu, předpisy a úhrady faktur souvisejících s nákupem služeb i se správou SVJ, účtování v pokladně, účtování dlouhodobých záloh (fond oprav), zúčtování ročního vyúčtování služeb, zúčtování vyúčtování nákladů na správu a nákladů hrazených z dlouhodobých záloh „fondu oprav“)
  • Rozbor konečných stavů v účetních výkazech a účetních knihách na základně provedených praktických cvičení
  • Účetní závěrka – obsah účetní závěrky, uzavření účetních knih
  • Základy účetního software MoneyS3

Po absolvování kurzu bude účastník schopen umět zaúčtovat nejběžnější účetní případy, se kterými se SVJ v praxi setkávají.

NAVRCHOLU.cz